شخصیت‌های فصل دوم

با شخصیت‌های فصل دوم نخل و برنو (ماجرای پر فراز و نشیبِ جنگ دوم هرات) در این صفحه بیشتر آشنا شوید: